ઓછાં મળે છે

પ્રસંગો,હવે સાવ ઓછાં મળે છે
અને એટલે,ઘાવ ઓછાં મળે છે

વિકસતાં નથી કોઈ સંબંધ વર્તુળ
પરિચયનાં ઘેરાવ ઓછાં મળે છે

તરીજઈએ સાતેય દરિયા અમે,પણ
કિનારેથી પ્રસ્તાવ ઓછાં મળે છે

નથી લઈ શકાતાં ત્વરિત કોઈ નિર્ણય
ને,એકાંત પણ સાવ ઓછાં મળે છે

લગીરે ય શંકા નથી જીત બાબત
અલગ છે,હવે દાવ ઓછાં મળ છે

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૦

One Response to “ઓછાં મળે છે”

  1. તરીજઈએ સાતેય દરિયા અમે,પણ
    કિનારેથી પ્રસ્તાવ ઓછાં મળે છે
    WHO WANTS TO SWIM BESIDE YOU !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: