કઈં નથી…

સીધો તફાવત એટલો છે કે,તફાવત કઈંનથી
મારે ફકત મારાસિવાય,બીજી અદાવત કઇં નથી  !

સંભવ નથી કે,કોઈપાસે જઈ અને હું કરગરૂં
ને આમપણ,મારા સ્વભાવે એવી બાબત કઈંનથી

એ વાત નોંખી છે કે નીકળે અર્થ નોંખાં મૌનનાં
મારા હિસાબે,શબ્દથી સધ્ધર વિરાસત કઈંનથી

સચવાય છે હોવાપણું બે શ્વાસ વચ્ચે,દરઅસલ
એથી વધારે,શ્વાસનીં બીજી કરામત કઈંનથી !

એવું બને કે,હરપળે આશ્ચર્ય સર્જે જિંદગી
પણ તોય એથી શ્રેષ્ઠ,ઈશ્વરની ઈનાયત કઈંનથી

જેને મુકદ્દર નામ દઈ  માથે ચડાવો છો તમે
એ ચીજ એવી ચીજ છે,જેની મરામત કઈંનથી !

જીતી જવાનો હર્ષ કે, હારી જવાનો રંજ શું ?
સાચું કહું તો,એ વિષયમાં વારસાગત કઈંનથી !

ચર્ચાય તો,ચર્ચાય છે માણસ ગમે તે રીતથી
એવું નથી અહીં કોઈ કે જેને,શિકાયત કઈંનથી

સામે ઘૂઘવતો હોય દરિયો,’ને તમે તરસ્યા રહો
એવી દશાથી તીવ્રતમ,દયનીય હાલત કઈંનથી !

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૧

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: