નડે છે

તબક્કે-તબક્કે તફાવત નડે છે
મને,માત્ર મારી શરાફત નડે છે !

નથી જઈ શકાતું ઉપરવટ,સ્વયંથી
અને આખરે,એજ બાબત નડે છે !

બધાં ફળ મુકદરને આધિન નથી કઈં
ઘણીંવાર,ખુદનીં ય દાનત નડે છે !

ઉલેચાય ઈતિહાસ,તો ખ્યાલ આવે
કે સરવાળે,એકાદ અંગત નડે છે !

નડે છે મને સ્વપ્ન મારાં અધુરાં
અને સ્વપ્નને,આ હકીકત નડે છે !

કરી’લ્યો હજુ સત્ય સ્વીકૃત,સહજ થઈ
અને કાં કહી દ્યો કે,નિયત નડે છે !

ખબર છે કે,સોનું તપે એમ નિખરે
છતાં પણ,કશુંક વારસાગત નડે છે !

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૪         

3 Responses to “નડે છે”

 1. નથી જઈ શકાતું ઉપરવટ સ્વયંથી
  અને આખરે એજ બાબત નડે છે !

  -અદભુત ! અદભુત !! અદભુત !!! ક્યા બાત કહી!

 2. આભાર વિવેકભાઈ ,
  આજે એકી સાથે ઘણી રચનાઓને ‘ન્યાય’મળી ગયો!

 3. સુંદર ગઝલ ……….

  નથી જઈ શકાતું ઉપરવટ સ્વયંથી
  અને આખરે એજ બાબત નડે છે !

  મારો એક શેર પણ અહીં યાદ આવી ગ્યો

  તને તારામાં તારાપણું નહીં મળે “નારાજ”
  જો તું તારામાં તારાથી જઈ ઉપરવટ રહે.
  સુંદર ગઝલો પીરસવા બદલ આભાર……..ચુંટણીની વ્યસ્ત હોઈ મોડો પડ્યો …..”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: