નીકળે છે !

અડધાં ઉઘાડા દ્વાર જેવાં નીકળે છે
રસ્તા ય,ખાંડાધાર જેવાં નીકળે છે !

ભીતર અલગ,ને બહાર તો એથી ય નોંખા
સંબંધ,કારોબાર જેવાં નીકળે છે !

માણસ તરીકે મૂલવો,તો ખ્યાલ આવે
લોકો,જુનાં અખબાર જેવાં નીકળે છે !

છલકાય ને ઊભરાય-એમાં ફેર છે,પણ
ક્યારેક,ઘડા નાદાર જેવાં નીકળે છે !

છે જિંદગીનીં કાંધપર એનો જ બોજો
સપનાં ય,અમથા ભાર જેવાં નીકળે છે !

મેં જિંદગીઆખી નિભાવ્યા હર પ્રકારે
એ સગપણો,બિસ્માર જેવાં નીકળે છે !

હું ખાતરી આપી શકું,દ્રષ્ટાંત સાથે
ઘરનાં ય,છેલ્લે બહાર જેવાં નીકળે છે !

એવું નથી કે,દર્દ લા-ઈલાજ છે આ
ઉપચાર,અત્યાચાર જેવાં નીકળે છે !

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૫

2 Responses to “નીકળે છે !”

 1. હું ખાતરી આપી શકું,દ્રષ્ટાંત સાથે
  ઘરનાં ય,છેલ્લે બહાર જેવાં નીકળે છે !

  એવું નથી કે,દર્દ લા-ઈલાજ છે આ
  ઉપચાર,અત્યાચાર જેવાં નીકળે છે !

  -સુંદર શેર નીપજ્યાં છે…

 2. હું ખાતરી આપી શકું,દ્રષ્ટાંત સાથે
  ઘરનાં ય,છેલ્લે બહાર જેવાં નીકળે છે !

  એવું નથી કે,દર્દ લા-ઈલાજ છે આ
  ઉપચાર,અત્યાચાર જેવાં નીકળે છે !

  khub j sundar ane kadvu satya Maheshbhai….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: