થાકી જવાય છે !

સપનાં વિષે વિચારતાં થાકી જવાય છે
આ જાતને મઠારતાં,થાકી જવાય છે !

રસ્તો કદીયે કોઇનીં તરફેણ ના કરે
કેડી નવી કંડારતાં,થાકી જવાય છે !

સ્થાપિત થયેલાં આમ તો,સંબંધ છે નવા
કિસ્સા જૂનાં વિસારતાં,થાકી જવાય છે !

પડઘા પડે તો,સાદનું હોવું-કબૂલ,પણ
અમથાં અવાજો ધારતાં,થાકી જવાય છે !

માણસ,અધૂરી વાત છે-સમજ્યાં તો ઠીક છે
બાકી,ગળે ઉતારતાં થાકી જવાય છે !!!

તૂટી જવાની શક્યતા છે,કાચ જેટલી
સંબંધને ઉછેરતાં થાકી જવાય છે !

જીવી જવાતી હોય છે બે-શક,છતાં ય પણ
આ જિંદગી ગુજારતાં,થાકી જવાય છે !

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૬

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: