પડઘા વગરનો સાદ

પડઘા વગરનો સાદ લખવાનો થયો હશે
તરસ્યા ગળે,વરસાદ લખવાનો થયો હશે !

વત્તા કરેલો અર્થ સ્પર્શે મર્મને,અને
બીજી ક્ષણે,એ બાદ લખવાનો થયો હશે !

ક્યારેક એવું પણ બને,કે કઈં જ ના બને
ત્યારે,અસલ ઉન્માદ લખવાનો થયો હશે !

ભીતર સુધી હો વ્યાપ જેનો,એજ બાબતે
આરંભથી સંવાદ લખવાનો થયો હશે !

ખાતાવહી સંબંધની ખૂલી હશે,પછી
એક નામ પર,વિવાદ લખવાનો થયો હશે !

એકાદ એવી વાત,ભીતર સળવળી હશે
જેનો,સજલ આસ્વાદ લખવાનો થયો હશે

જે પ્રશ્ન જેવાં હોય એનો અર્થ જાણવા
ઉત્તર વિષે,વિખવાદ લખવાનો થયો હશે !


ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૭

One Response to “પડઘા વગરનો સાદ”

  1. વત્તા કરેલો અર્થ સ્પર્શે મર્મને,અને
    બીજી ક્ષણે,એ બાદ લખવાનો થયો હશે !

    -સુંદર શેર… મજા આવી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: