વાત નોખી છે !


પરસ્પર સાંકળી લેવાય છે, એ વાત નોખી છે
નહીંતર,આ મનુષ્યો માત્રની ઓકાત નોખી છે !

અધૂરાં સ્વપ્ન લઈને ઉઘડે છે આંખ અહીં સહુની
અલગ છે કે, અહીં હર આંખની મિરાત નોખી છે !

બધાને પી જવો છે માત્ર એકજ ઘૂંટડે, દરિયો
તફાવત એટલો છે કે, તરસની જાત નોખી છે !

ગમે તે હો વિષય, ચર્ચા થશે એ વાત નક્કી છે
અહીં હર એક પાસે, તર્કની અમીરાત નોખી છે !

જરૂરત કેટલી છે, હોય છે આધાર એના પર
બધા સંબંધનાં પાનેતરોની, ભાત નોખી છે !


ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૧૯

One Response to “વાત નોખી છે !”

  1. બધાને પી જવો છે માત્ર એકજ ઘૂંટડે, દરિયો
    તફાવત એટલો છે કે, તરસની જાત નોખી છે !

    જરૂરત કેટલી છે, હોય છે આધાર એના પર
    બધા સંબંધનાં પાનેતરોની, ભાત નોખી છે !

    સરસ ગઝલ… આ અશઆર વધુ ગમ્યા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: