ઝળહળ થયાં !

તારા સ્મરણનાં તેજથી ઝળહળ થયાં
‘ને આંસુ, આપોઆપ ગંગાજળ થયાં !

થઈ ખાતરી હોવાપણાની હર પળે
સપનાં, ઉઘડતાં દ્વારની સાંકળ થયાં !

ખૂલી ગયાં અસ્તિત્વનાં બંધન બધાં
ઈચ્છા વિષે, મંતવ્ય ખુદ આગળ થયાં !

ઉત્તર બની ગઈ પ્રશ્નની પ્રશ્નાર્થતા
‘ને એ પછી, હર પ્રશ્ન વીતીપળ થયાં !

ફૂટ્યા ટચાકા હેતનાં દસ આંગળે
ઉભરાઈને ઓવારણાં ખળખળ થયાં !

બેઠાં થયાં એકાંત, લીલાછમ્મ થઈ
મૃગજળ ગણાતાં પર્વ, વહેતાં જળ થયાં !

‘ને આમ, અફવા વાસ્તવિક્તા થઈ, પછી
સંશય હતાં, એ સામટાં શ્રીફળ થયાં !

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૨૦

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: