હું ય જાણું છું !

નજીવા ફેરફારો,હું ય જાણું છું
તફાવત એકધારો,હું ય જાણું છું !

નદીની જેમ ઘરથી નીકળ્યાં છો,પણ
મનસ્વી છે વિચારો,હું ય જાણું છું !

ત્વચાની જેમ વળગી છે સમસ્યાઓ
હૃદયમાં છે તિખારો,હું ય જાણું છું !

બધાને ક્યાં કહું છું કે,દુવા કરજો
પરિચયનાં પ્રકારો,હું ય જાણું છું !

ઘરોબો થઈ ગયો છે,આંસુઓ સાથે
નથી સારો પનારો,હું ય જાણું છું !

કરી છે ખાતરી મેં ખૂબ ઉંડે જઈ
સમંદર હોય ખારો,હું ય જાણું છું !

ભલે વળગ્યાં કબીરીવડ સમા,સગપણ
ક્ષણિક છે ભેળિયારો,હું ય જાણું છું!

ભલે છણકો કરીને ગ્યા,પરત ફરશો
પ્રણયનો મૂળ ધારો,હું ય જાણું છું !!


ડૉ.મહેશ રાવલ


 
નવેસર/૨૬

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: