ફાયદો શું છે ?

જુનાં સંબંધની ચર્ચા કરીને,ફાયદો શું છે ?
નવેસર,પીઠનાં વ્રણ ખોતરીને,ફાયદો શું છે ?

તફાવત છે ખબર છે હસ્તરેખા ‘ને હકીકતમાં
મુકદ્દરનો વિષય આડો ધરીને,ફાયદો શું છે ?

નહીંવત્ શક્યતા જેવા થયા સંબંધ,આપસનાં
પછી,સહેજે ય ઊંડા ઊતરીને,ફાયદો શું છે ?

બનીગઈ જિંદગી પોતે જ કિસ્સો,વાસ્તવિક્તાનો
અધૂરાં સ્વપ્નનો દરિયો તરીને,ફાયદો શું છે ?

સમય ક્યાં કોઇને બાકાત રાખે છે અસરમાંથી
નકામી ગેરસમજણ નોતરીને,ફાયદો શું છે ?

નહીં અકસીર નિવડે એકપણ ઉપચાર,આ વખતે
અપાહિજ અશ્વને બેઠો કરીને,ફાયદો શું છે ?

હજુ હમણાં જ આવ્યો છું પરિચય કેળવી જ્યાંથી
ફરીથી,એજ નક્શો પાથરીને,ફાયદો શું છે ?

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૦

Advertisements

4 Responses to “ફાયદો શું છે ?”

  1. ખૂબ સરસ ગઝલ… એક-એક શેર વજનદાર છે..

  2. બનીગઈ જિંદગી પોતે જ કિસ્સો,વાસ્તવિક્તાનો

    અધૂરાં સ્વપ્નનો દરિયો તરીને,ફાયદો શું છે ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: