Archive for જાન્યુઆરી 22, 2008

બેઠો છું !

Posted in Navesar on જાન્યુઆરી 22, 2008 by DR.MAHESH RAWAL

તૈયારી કરવા બેઠો છું
ઢોળીને, ભરવા બેઠો છું !

પ્રગટાવી દીવો અદકેરો
ભીતર, ઉતરવા બેઠો છું  !

પગલાં,પગરવ,અટકળ લઈને
રસ્તો, ચીતરવા બેઠો છું  !

વેરણ-છેરણ પડછાંયા પર
તડકો પાથરવા બેઠો છું !

જાણું છું પરપોટો છું, પણ
સૂરજ સંઘરવા બેઠો છું !

અધકચરી સમજણનું શ્રીફળ
ઈશ્વરને ધરવા બેઠો છું !

ગોઝરી ઘટના જેવો, હું
અવસર નોતરવા બેઠો છું!!!


ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૧

Advertisements