શોધું છું !

કિનારે પહોંચવા આધાર શોધું છું
સફરનાં થાકનો, ઉપચાર શોધું છું !

નહીંવત્ શક્યતા છે, હું ય જાણું છું
છતાં પણ, સત્યનોં રણકાર શોધું છું !

તરસ, કંઈ એમ થોડી કમ થવાનીં છે ?
સજીવન સ્રોત, અપરંપાર શોધું છું

અહીં તો, પ્રશ્ન-ઉત્તર બેઉ સરખાં છે
નકામો હું અહીં અવતાર શોધું છું !

હકીકત આક્રમક થઈ દ્વાર ખખડાવે
અને, હું સ્વપ્નનાં વિસ્તાર શોધું છું !

કશું પણ શેષ નહીં રાખે અનલ, છેલ્લે
ખબર નહીં કેમ હું આકાર શોધું  છું !

ઉછેર્યાં છે અનુપમ દ્રશ્ય, આંખોમાં
હજુ, એ રૂપનોં અંબાર શોધું છું !

હવે થઈ ખાતરી, તું ક્યાંક ભીતર છે
અને  હું માત્ર, બારોબાર શોધું છું !

પછી કરશું મરણનાં અર્થનીં ચર્ચા
હજુ તો, જિંદગીનો સાર શોધું છું !!


ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૩

Advertisements

3 Responses to “શોધું છું !”

 1. હકીકત આક્રમક થઈ દ્વાર ખખડાવે
  અને, હું સ્વપ્નનાં વિસ્તાર શોધું છું !

  khub j saras…

 2. પછી કરશું મરણનાં અર્થનીં ચર્ચા
  હજુ તો, જિંદગીનો સાર શોધું છું !!

  very nice……….!!

 3. પછી કરશું મરણનાં અર્થનીં ચર્ચા
  હજુ તો, જિંદગીનો સાર શોધું છું !!

  very meaningful……

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: