જણાયાં છે !

અષાઢી આંખમાં,મૃગજળ જણાયાં છે
અધિક્તર માણસો,વાદળ જણાયાં છે !

દિવસનીં જેમ ખુલ્લેઆમ જોયું તો
ઘણાં નક્કર તમસ,પોકળ જણાયાં છે !

અપેક્ષા કેમ રાખું સ્થિરતા જેવી ?
અહીં પ્રત્યેક મન,ચંચળ જણાયાં છે !

ફરી ગઈ છે ઘણીં વ્યાખ્યા,સમય સાથે
ઘણાં સ્થાપિત રહસ્યો,છળ જણાયાં છે !

નથી કરતાં સ્વયં સ્વીક્રૃત બળીનેં,પણ
મને,એ સિંદરીમાં વળ જણાયાં છે !

કસોટી કોણ કરશે અર્ધસત્યોનીં?
સ્વયં ઈશ્વર,મને વિહવળ જણાયાં છે !!

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૬

4 Responses to “જણાયાં છે !”

  1. અદ્ ભુત રચના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: