બ્હાર આવો !


 

સાવ, બરછટ છાલમાંથી બ્હાર આવો !
ઓળખીતાં ખ્યાલમાંથી, બ્હાર આવો !

એક, બીજું વિશ્વ પણ અસ્તિત્વમાં છે
કૂપના કંકાલમાંથી, બ્હાર આવો !

એટલું અઘરું નથી, જીતી જવાનું
છે શરત, કે ઢાલમાંથી બ્હાર આવો !

છેતરી બહુ જાતનેં, જાતે જ દોસ્તો !
ગોઠવેલાં વ્હાલમાંથી, બ્હાર આવો !

કાં કહી દ્યો કંઈ નથી, ‘નેં કાં બધું છે
કાં, નપુંસક ખાલમાંથી બ્હાર આવો !

એકપણ ખિસ્સું નથી હોતું કફનમાં
જીવ ! માલામાલમાંથી બ્હાર આવો !

શક્ય છે તમને ય મળશે માર્ગમાં, એ
ઝટ કરો ! ગઈકાલમાંથી બ્હાર આવો !

ડો.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૮

2 Responses to “બ્હાર આવો !”

  1. છેતરી બહુ જાતનેં, જાતે જ દોસ્તો !
    ગોઠવેલાં વ્હાલમાંથી, બ્હાર આવો !

    very nice words..! congrats..!

  2. શક્ય છે તમને ય મળશે માર્ગમાં, એ
    ઝટ કરો ! ગઈકાલમાંથી બ્હાર આવો !

    આખી ગઝલ ખુબ સરસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: