નીકળે !

વાતમાંથી વાત નીકળે
છેવટે,ઉત્પાત નીકળે !

ક્યાં હતું નક્કી કશું,અહીં
હો દિવસ,’ને રાત નીકળે!

કેસૂડા જેવી કથાનું
હાર્દ,પારિજાત નીકળે!

પેટ ચીરો શબ્દનું,તો
કેટલાં જઝબાત નીકળે!

આમ લાગે શાંત રસ્તો
આમ,યાતાયાત નીક્ળે!

ભીડ જેવી ભીડમાંથી
આખરે,એકાંત નીકળે!

વેણ ઉપડે શક્યતાને
મિશ્ર,પ્રત્યાઘાત નીકળે!

જો નિચોવો એક ટીપું
અબ્ધિ,સાતેસાત નીકળે!

સૂર્ય જેવું ઉછરે,ત્યાં
શું અકળ-અજ્ઞાત નીકળે!

ડૉ.મહેશ રાવલ

નવેસર/૩૯

6 Responses to “નીકળે !”

 1. બહુત અચ્છે..! બધા જ શેંર સરસ થયા છે.

 2. ભીડ જેવી ભીડમાંથી
  આખરે એકાંત નીકળે!

  – સુંદર શેર…

 3. nice one sir………….
  કેસૂડા જેવી કથાનું
  હાર્દ,પારિજાત નીકળે!

 4. જો નિચોવો એક ટીપું
  અબ્ધિ,સાતેસાત નીકળે!

  Vah, bahot khoob.

 5. ભીડ જેવી ભીડમાંથી

  આખરે,એકાંત નીકળે!

  જો નિચોવો એક ટીપું

  અબ્ધિ,સાતેસાત નીકળે!

  – સુંદર શેર…

 6. baakhub pesh kiya ….
  badhaaa j sher khub j saras …… !!
  as usual ……!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: