સુવર્ણાક્ષર

જે તફાવત રાખવા તત્પર હતાં
એ બધા ક્યાં એટલાં સધ્ધર હતાં !

વેંત છેટું મોત પણ દેખાય નહીં
આંખસામે કઈ વકલના થર હતાં !

એકમાંથી નીકળો,બીજે ફસો
જિંદગીમાં કેટલાં ચક્કર હતાં !

મેં ય પીધા ઘૂંટ કડવા આખરે
એજ,શું સંબંધના વળતર હતાં?

સૂર્ય જેવા સૂર્યને લાગે ગ્રહણ
તો મનુષ્યો,કઈ અસરથી પર હતાં !

માન્યતા ખોટી ઠરી છે,ઘર વિષે
ઈંટ,રેતી,પથ્થરોનાં થર હતાં !

કેમ અંકિત થઈ શકે ઈતિહાસમાં?
ક્યાં હવે એવા સુવર્ણાક્ષર હતાં !

ડો.મહેશ રાવલ

નવેસર/૫૩

4 Responses to “સુવર્ણાક્ષર”

 1. hi uncle,
  today i find time to read it… i was very eager to visit this place..
  its too too good and touchy… મેં ય પીધા ઘૂંટ કડવા આખરે
  એજ,શું સંબંધના વળતર હતાં?

  i like it much…

 2. જે તફાવત રાખવા તત્પર હતાં
  એ બધા ક્યાં એટલાં સધ્ધર હતાં !

  મેં ય પીધા ઘૂંટ કડવા આખરે
  એજ,શું સંબંધના વળતર હતાં

  જીંદગીની કડવી વાસ્તવીકતાઓનું સરસ શબ્દચીત્ર.

 3. સૂર્ય જેવા સૂર્યને લાગે ગ્રહણ
  તો મનુષ્યો,કઈ અસરથી પર હતાં man bhavak , sundar rachna.

 4. માન્યતા ખોટી ઠરી છે,ઘર વિષે
  ઈંટ,રેતી,પથ્થરોનાં થર હતાં !

  મેં ય પીધા ઘૂંટ કડવા આખરે
  એજ,શું સંબંધના વળતર હતાં

  જે તફાવત રાખવા તત્પર હતાં
  એ બધા ક્યાં એટલાં સધ્ધર હતાં !

  all three are very nice……… ! !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: