કોરા જણાઈએ !

ક્યારેક, અનરાધારમાં કોરા જણાઈએ
આખા ઉઘાડા દ્વારમાં, કોરા જણાઈએ !

મળતાં જ રહીએ નિત્યક્રમને સાચવી, છતાં
થોડીક અમથી વારમાં, કોરા જણાઈએ !

મબલખ મળે ભીનાશ બારોબાર, શક્ય છે
પણ આપણાં વિસ્તારમાં, કોરા જણાઈએ !

રસ્તો કરી, જે આંગણેથી ઊંબરે ગયા
એ જાણતલ અણસારમાં, કોરા જણાઈએ !

તસ્વીર આપે યાદ મૂશળધાર, પ્રેમની
ખુદ, ફ્રેમના આકારમાં કોરા જણાઈએ !

વરસો પછી ય લાગણી હો બેસુમાર, પણ
સંબંધના સ્વીકારમાં, કોરા જણાઈએ !

એકાદ પળ એવું બને, દરિયો બનો-અને
બીજી પળે, વ્યવહારમાં કોરા જણાઈએ !

ડો.મહેશ રાવલ

નવેસર/૫૪

2 Responses to “કોરા જણાઈએ !”

 1. મબલખ મળે ભીનાશ બારોબાર, શક્ય છે
  પણ આપણાં વિસ્તારમાં, કોરા જણાઈએ

  તસ્વીર આપે યાદ મૂશળધાર, પ્રેમની
  ખુદ, ફ્રેમના આકારમાં કોરા જણાઈએ !

  એકાદ પળ એવું બને, દરિયો બનો-અને
  બીજી પળે, વ્યવહારમાં કોરા જણાઈએ !

  આ શેર વધુ ગમ્યા.

 2. સુરેશ જાની Says:

  છીછરા અને કેવળ સ્વાર્થલક્ષી બનતા જતા સંબંધોનું સુંદર ચીત્રણ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: