ન પામ્યા !

હતો પ્રશ્ન એવું,નિવારણ ન પામ્યા
ન માફી મળી કે,સજા પણ ન પામ્યા !

નથી રૂપ ઝાંખું થયું કે નજર,પણ
અલગ છે હજુ કોઇ દર્પણ ન પામ્યા !

રહી સાવ નિર્જન હવેલી,હ્રદયનીં
કદી કોઇનીં આવ-જા પણ ન પામ્યા !

રહ્યો એજ અફસોસ કે જિંદગીભર
અમસ્તા અમસ્તા ય,શ્રાવણ ન પામ્યા !

દયા ખાય છે દુશ્મનો પણ અમારી
અમે,દોસ્ત જેવું ય સગપણ ન પામ્યા !

ઘણીવાર એવી દશા ભોગવી છે
કે છેલ્લેસુધી કોઇ કારણ ન પામ્યા !

કરી છે બધાએ ઉપેક્ષા જ કાયમ
મરણ બાદ તેથી જ,ખાપણ ન પામ્યા !

ડો.મહેશ રાવલ

નવેસર/૬૨

One Response to “ન પામ્યા !”


  1. હી સાવ નિર્જન હવેલી,હ્રદયનીં
    કદી કોઇનીં આવ-જા પણ ન પામ્યા !

    રહ્યો એજ અફસોસ કે જિંદગીભર
    અમસ્તા અમસ્તા ય,શ્રાવણ ન પામ્યા !

    ખૂબ સુન્દર… માણવાની મજા માણી…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: