પ્રશ્નાર્થ છે !

ગુપ્ત ચર્ચા થાય ત્યાં,પ્રશ્નાર્થ છે
સત્ય જ્યાં ઢંકાય ત્યાં,પ્રશ્નાર્થ છે

ભિન્ન છે આશય બધાનાં,તે છતાં
હાથ,જ્યાં લંબાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે

ક્યાંસુધી ટકશે ખબર ક્યાં હોય છે ?
ગાંઠ જ્યાં બંધાય,ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે

મૂળ રસ્તાથી અજાણ્યું કોણ છે ?
માર્ગ જ્યાં ફંટાય ત્યાં,ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે

અર્થ કેવળ ત્યાગ છે,આ પ્રેમનો
સગવડે બદલાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે !

આગિયા ક્યાં ઓળખે છે સૂર્યને ?
તોય,દાવો થાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે !

છે બધાને જિંદગી વ્હાલી છતાં
મોત વ્હાલું થાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે !

ડો.મહેશ રાવલ

નવેસર/૭૪

6 Responses to “પ્રશ્નાર્થ છે !”

 1. આગિયા ક્યાં ઓળખે છે સૂર્યને ?
  તોય,દાવો થાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે !

  આજે જ પાર્કમાં આગીયા જોઈને આવ્યો. સાથે એક અવલોકન પણ બાંધી લાવ્યો. હવે એ જન્મ લેવા આતુર છે !!
  આપણે સૌ આગીયા જ ને?

 2. સુદર ગઝલ..શેરનં ૩,૪,૬ વિશેષ ગમ્યા.

 3. જિંદગી જ એક પ્રશ્નાર્થ છે ને..???..

 4. આગિયા ક્યાં ઓળખે છે સૂર્યને ?
  તોય,દાવો થાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે !

  છે બધાને જિંદગી વ્હાલી છતાં
  મોત વ્હાલું થાય ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે !

  vah.. khub gamya…

 5. ક્યાંસુધી ટકશે ખબર ક્યાં હોય છે ?
  ગાંઠ જ્યાં બંધાય,ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે

  એકદમ સાચી વાત હોં…!

  સુંદર ગઝલ… બધા જ અશઆર મસ્ત છે !

 6. ગાંઠ જ્યાં બંધાય,ત્યાં પ્રશ્નાર્થ છે… એ વાત પરથી મને એક વાત યાદ આવી ગઈ.

  મને એક વડિલમિત્ર કાયમ કહે છે કે “મનુષ્યો લગ્ન કરે છે એટલે ડિવોર્સ જેવી વાતનું અસ્તિત્વ છે… પ્રાણીઓએ કદી ડિવોર્સ લીધાનું સાંભળ્યું છે?!” 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: