આપજે !

img_4708

નીકળે હિસાબે, એજ કેવળ આપજે
તાળો મળે એ રીતનું છળ આપજે !

છેદી શકું ઊંડાણના ભેદી કવચ
ઓકાત એવી, એટલું બળ આપજે !

એકાદ એવું સ્વપ્ન, જેને નામ હો
એ નામને ઉપનામ, અંજળ આપજે !

શું થઈ શકે ઘટતાં જવાના ક્રમ વિષે ?
દે ત્યાંસુધી, હર શ્વાસ નિર્મળ આપજે !

સૂરજ નથી, કે અસ્ત થઈ ઊગી શકું
અસ્તિત્વને અજવાળતી પળ આપજે !

મારા થકી, ‘ને કાં પછી તારા થકી
ટાણે ઉઘડતી મર્મ સાંકળ આપજે

ડો.મહેશ રાવલ
નવેસર/૮૪

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: