એક સરખાં છે !

img_5531

તરસ માટે, બધાં રણ એક સરખાં છે
જુદા વૈશાખ, શ્રાવણ એક સરખાં છે

તફાવત, શક્ય છે નીકળે તફાવતમાં
નહીંતર, કઈ ઘડી ક્ષણ એક સરખાં છે ?

ઉઘડવું -બંધ થાવું, બેય કિસ્સામાં
અટકવું ‘ને મથામણ એક સરખાં છે !

મળે વૈવિધ્ય, તો છાતી ઉપર મળશે
અહીં સૌ પીઠના વ્રણ, એક સરખાં છે !

જરૂરત જોખશે તો ભેદ પરખાશે
ન જોખે ત્યાંસુધી, જણ એક સરખાં છે !

વજનમાં હોય વધઘટ એ અલગ છે, પણ
ઘસાતી કાંધ, ભારણ એક સરખાં છે !

ગમે ત્યાં જઈ પડે, ફેંકાય તો પથ્થર
સમયવર્તુળ, ગોફણ એક સરખાં છે !


ડો.મહેશ રાવલ

નવેસર/૮૫

3 Responses to “એક સરખાં છે !”

 1. તરસ માટે, બધાં રણ એક સરખાં છે
  જુદા વૈશાખ, શ્રાવણ એક સરખાં છે

  તફાવત, શક્ય છે નીકળે તફાવતમાં
  નહીંતર, કઈ ઘડી ક્ષણ એક સરખાં છે ?

  વાહ્….
  રદ્દીફ પણ મસ્ત મજાનો !!

 2. તફાવત, શક્ય છે નીકળે તફાવતમાં
  નહીંતર, કઈ ઘડી ક્ષણ એક સરખાં છે ?
  ખૂબ સુંદર
  હંમણા આછો સ્નો પડે છે
  વિજ્ઞાનીકોનું કહેવું છે કે તેના દરેક કણ ભીન્ન હોય છે
  ત્યારે
  જગતસમગ્રમાં ભક્તિના સૂર મૂલતઃ એક સરખાં જ છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: