રાત કાઢી છે….

img_6091

સ્મરણ તમને કરીને, રાત કાઢી છે
સ્વયંને છેતરીને રાત કાઢી છે !

જવાબી કાર્યવાહીના શકટ સાથે
સવાલો જોતરીને, રાત કાઢી છે 

તમારા ફૂલ જેવા નામનો વૈભવ
હૃદયપર કોતરીને, રાત કાઢી છે 

મળેલી ભેટના કિસ્સા ઉલેચ્યાં,પણ
બધાં પાછા ભરીને, રાત કાઢી છે !

જગત સામે, જગતની રાવ શું કરવી?
ખુદાને કરગરીને, રાત કાઢી છે 

ન આવ્યું એકપણ સપનું, તમારા સમ !
જુના,આગળ ધરીને રાત કાઢી છે 

સરળ ક્યાં હોય છે મૂલ્યાંકનો, ખુદનાં ?
મથામણ આદરીને, રાત કાઢી છે 

ડો.મહેશ રાવલ
નવેસર/૮૬

One Response to “રાત કાઢી છે….”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: