પૂછ મા !

 
img_6893

અઢળક સવાલો પૂછ મા
ઉભડક હવાલો પૂછ મા !

છે રાતનો છેલ્લો પ્રહર
ક્યાં ગઈ મશાલો પૂછ મા !

જે હોય છે, તે હોય છે
ભરચક રસાલો પૂછ મા !

છે અંધહસ્તિ ન્યાય, ત્યાં
નક્કર ખયાલો પૂછ મા !

જાગીર છે બસ, ફૂંકની
ક્યો શ્વાસ વ્હાલો, પૂછ મા !

અંધેર ગણમાં દેરને
આડશ, દિવાલો પૂછ મા !

કણ મણ બને, મણ કણ બને
“એના” કમાલો પૂછ મા !

ડો.મહેશ રાવલ
નવેસર/૮૮

One Response to “પૂછ મા !”

  1. જાગીર છે બસ, ફૂંકની
    ક્યો શ્વાસ વ્હાલો, પૂછ મા !

    saras maza aavI gai

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: