ખોબો ધરો !

yayavar_logo

આંખના ઉંડાણ દઉં, ખોબો ધરો
જળસભર ખેડાણ દઉં, ખોબો ધરો !

જ્યાં વિહરતાં સ્વપ્નપંખી, બે-ધડક
આગવું પોલાણ દઉં, ખોબોધરો !

શબ્દ જેવો શબ્દ જ્યાં થીજી ગયો
મૌન, આરસપ્હાણ દઉં ખોબો ધરો !

ટેરવે ઘૂઘવે સમંદર સાતમો
સામસામું તાણ દઉં, ખોબો ધરો !

કાં ત્વચા ઝોલે ચડી, બરછટપણે ?
જાગતાં જોડાણ દઉં, ખોબો ધરો !

હા કહીને ના કહું તો, ફટ્ મને !
મૂળસૉતા પ્રાણ દઉં, ખોબો ધરો !

ડો.મહેશ રાવલ
નવેસર/૯૦ 

One Response to “ખોબો ધરો !”

  1. હા કહીને ના કહું તો, ફટ્ મને !
    મૂળસૉતા પ્રાણ દઉં, ખોબો ધરો !
    વાહ્
    બે વ્યકિતના પ્રાણ સંયુકત થાય તેનું નામ પ્રેમ તમે તમારા ‘હું’ ને શોધશો તો જણાશે કે તે અનંત શકિતઓનો એક સમૂહ માત્ર છે. ‘હું’ કયાંય નથી. એક એક અંગને વિભિન્ન કરીને વિચારતાં અંગો સમાપ્ત થઈ જાય છે અને શૂન્ય કેવળ રહી જાય છે. એ જ શૂન્યમાંથી પ્રેમનો જન્મ થાય છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: